Sonlu Elemanlar Analizi

Dönüştürücülerin çalışma frekansı ve elektromekanik performansı, malzemenin özelliklerinin yanı sıra cihazın şekli ve boyutları tarafından kontrol edilir. Ancak, performansın hassas ayarlaması birçok cihazın hazırlanması ve denemesini ve sayısız başarısızlığı gerektirebilir. Sonlu elemanlar modelleme (FEM) yönteminin dönüştürücü tasarımı ve analizinde kullanılması, geliştirme sürecini büyük ölçüde basitleştirir. ENS Piezoaygıtlar Ltd., dönüştürücü tasarımı ve analizinde FEM yöntemlerini kullanma konusunda geniş bir uzmanlığa sahiptir.

Ar-Ge Danışmanlığı

ENS Piezoaygıtlar Ltd. aşağıdaki alanlarda hizmet ve danışmanlık sağlayabilir:

  • Spin-Off şirketlerin kurulması için Ar-Ge proje tekliflerinin geliştirilmesi ve hazırlanması konusunda danışmanlık. (TÜBİTAK, KOSGEB, TEYDEB ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları için)

  • TEYDEB ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları'nda endüstriyel ortaklık.

  • Malzeme sentezinde özelleştirilmiş reçetelerin hazırlanması.

  • İstenen bileşimlerde gelişmiş malzemelerin Ar-Ge ölçeğinde sentezi.

  • İstenen formlarda ve miktarlarda seramiklerin Ar-Ge ölçeğinde üretimi.