ENS Piezoaygıtlar

ENS Piezoaygıtlar Bilişim Malzemeleri ve Cihaz Teknolojileri Mühendislik Ltd. Şti. (ENS Piezoaygıtlar Ltd.), su altı sonar, biyomedikal ultrason ve hava içi eyleyici uygulamaları için piezoelektrik malzemeler, cihazlar ve sistemlerin tasarımını, geliştirilmesini ve üretimini yapan bir araştırma spin-off şirketidir.

Şirketimiz özellikle şu alanlarda uzmanlaşmıştır:

- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış frekanslarda, yönlendirmeli ve su altı akustik performansı yüksek olan yeni tip dönüştürücüler,

- Tasarlanmış mikroyapıya sahip piezoelektrik seramikler,

- Tasarlanmış morfolojiye sahip anizometrik şablon toz partikülleri,

- Kurşun bazlı ve kurşunsuz piezoelektrik seramikler,

- Proje geliştirme ve Ar-Ge danışmanlığı. 

ENS Piezoaygıtlar Ltd., yeni teknolojileri geliştirmeye, yenilikçi ve özel mühendislik ürünleri sunmaya odaklanmıştır.

Şirketimiz, bazı ürünlerin üretiminde kendi geliştirdiği ve patentli prosesleri kullanmaktadır.

ENS Piezoaygıtlar olarak çeşitli biçimlerde, bileşimlerde, morfolojilerde ve mikroyapılarda piezoseramik malzemeleri sunuyoruz:

- Disk, halka, içi boş kabuk, içi boş ve dolu fiber formlarda seramikler,

- Ticari PZT türevleri, gelişmiş kurşun bazlı ve kurşunsuz piezoelektrik bileşimler,

- İğnesel ve plakasal morfolojilere sahip şablon partikülleri,

- Tek kristal yapıya benzer, anizotropik, belirli kristalografik yönlere sahip dokulu mikroyapılar.

Şirketimiz, kendi bileşimlerini sentezleyerek müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine göre seramikleri üretecek kabiliyetlere sahiptir.